ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان/ اعزام 10 هزار نیروی کمکی به مناطق زلزله‌زده

ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان/ اعزام 10 هزار نیروی کمکی به مناطق زلزله‌زده
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بر ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان تاکید کرد و گفت: 10 هزار نیروی کمکی از دیگر نقاط کشور برای برقراری نظم و امنیت به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اعزام شدند.

ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان/ اعزام 10 هزار نیروی کمکی به مناطق زلزله‌زده

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بر ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان تاکید کرد و گفت: 10 هزار نیروی کمکی از دیگر نقاط کشور برای برقراری نظم و امنیت به مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اعزام شدند.
ضرورت رعایت نظم در توزیع کمک به زلزله‌زدگان/ اعزام 10 هزار نیروی کمکی به مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author