ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر یاسوج / پاکسازی ورودی‌های یاسوج از زباله

ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر یاسوج / پاکسازی ورودی‌های یاسوج از زباله
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت پاکسازی ورودی‌ شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: وجود متکدیان چهره شهر را زشت جلوه می‌دهد.

ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر یاسوج / پاکسازی ورودی‌های یاسوج از زباله

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت پاکسازی ورودی‌ شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: وجود متکدیان چهره شهر را زشت جلوه می‌دهد.
ضرورت جمع‌آوری متکدیان از سطح شهر یاسوج / پاکسازی ورودی‌های یاسوج از زباله

ganool review

View more posts from this author