ضرورت احداث باغ موزه دفاع مقدس در کردستان / به ارزش هنری در احداث المان‌ها توجه شود

ضرورت احداث باغ موزه دفاع مقدس در کردستان / به ارزش هنری در احداث المان‌ها توجه شود
استاندار کردستان احداث باغ موزه دفاع مقدس را از مهم‌ترین ضرورت‌ها در استان دانست و گفت: مقدمات لازم برای انجام این مهم در مرکز استان انجام شده است.

ضرورت احداث باغ موزه دفاع مقدس در کردستان / به ارزش هنری در احداث المان‌ها توجه شود

استاندار کردستان احداث باغ موزه دفاع مقدس را از مهم‌ترین ضرورت‌ها در استان دانست و گفت: مقدمات لازم برای انجام این مهم در مرکز استان انجام شده است.
ضرورت احداث باغ موزه دفاع مقدس در کردستان / به ارزش هنری در احداث المان‌ها توجه شود

دانلود موزیک

View more posts from this author