صنعت و کشاورزی را باید نزدیک آب برد / تصمیمات انتقال آب باید در سطح ملی بررسی شود

صنعت و کشاورزی را باید نزدیک آب برد / تصمیمات انتقال آب باید در سطح ملی بررسی شود
فرماندار سمیرم گفت: باید صنعت و کشاورزی را نزدیک آب برد و منطقی نیست که آب را به کویر برای صنعت و کشاوری منتقل کرد.

صنعت و کشاورزی را باید نزدیک آب برد / تصمیمات انتقال آب باید در سطح ملی بررسی شود

فرماندار سمیرم گفت: باید صنعت و کشاورزی را نزدیک آب برد و منطقی نیست که آب را به کویر برای صنعت و کشاوری منتقل کرد.
صنعت و کشاورزی را باید نزدیک آب برد / تصمیمات انتقال آب باید در سطح ملی بررسی شود

خرید vpn سرور کانادا

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author