صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم/ تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور بی‌نظیر است

صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم/ تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور بی‌نظیر است
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم، گفت: تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور یک اتفاق بی‌نظیر است، بنابراین باید معضل کمبود آب را با این پتانسیل تولید حل کنیم.

صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم/ تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور بی‌نظیر است

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم، گفت: تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور یک اتفاق بی‌نظیر است، بنابراین باید معضل کمبود آب را با این پتانسیل تولید حل کنیم.
صنعت را برقی و منابع آبی را نابود کردیم/ تولید سالانه 70 هزار مگابایت برق در کشور بی‌نظیر است

View more posts from this author