صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود/ وجود 35 تا 40 هزار مهندس ساختمان در خراسان رضوی

صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود/ وجود 35 تا 40 هزار مهندس ساختمان در خراسان رضوی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سیستم صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود که طی آن پروسه صدور پروانه کم هزینه‌تر می‌شود و از این طریق، شهرداری‌ها با قدرت بیشتری می‌توانند ساخت و ساز در شهرها را کنترل کنند.

صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود/ وجود 35 تا 40 هزار مهندس ساختمان در خراسان رضوی

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سیستم صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود که طی آن پروسه صدور پروانه کم هزینه‌تر می‌شود و از این طریق، شهرداری‌ها با قدرت بیشتری می‌توانند ساخت و ساز در شهرها را کنترل کنند.
صدور پروانه ساختمان 2 مرحله‌ای می‌شود/ وجود 35 تا 40 هزار مهندس ساختمان در خراسان رضوی

View more posts from this author