صدور محصولات فرآوری شده گیاهی به سایر کشور‌ها/ دسته‌بندی 2000 گونه دارویی

صدور محصولات فرآوری شده گیاهی به سایر کشور‌ها/ دسته‌بندی 2000 گونه دارویی
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی گفت: با تلاش‌های انجام شده شاهد صدور محصولات فرآوری شده از گیاهان دارویی به دیگر کشور‌ها هستیم.

صدور محصولات فرآوری شده گیاهی به سایر کشور‌ها/ دسته‌بندی 2000 گونه دارویی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی گفت: با تلاش‌های انجام شده شاهد صدور محصولات فرآوری شده از گیاهان دارویی به دیگر کشور‌ها هستیم.
صدور محصولات فرآوری شده گیاهی به سایر کشور‌ها/ دسته‌بندی 2000 گونه دارویی

View more posts from this author