صدور بیش از 6 هزار تأییدیه برای لوله‌گذاری گاز در سیستان و بلوچستان

صدور بیش از 6 هزار تأییدیه برای لوله‌گذاری گاز در سیستان و بلوچستان
رئیس سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای روند گازکشی به استان ۷ هزار و ۸۰۰ واحد جهت لوله کشی گاز اقدام کرده اند که برای ۶ هزار و ۳۰۰ واحد تاییدیه سازمان نظام مهندسی صادر شده است.

صدور بیش از 6 هزار تأییدیه برای لوله‌گذاری گاز در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان گفت: از ابتدای روند گازکشی به استان ۷ هزار و ۸۰۰ واحد جهت لوله کشی گاز اقدام کرده اند که برای ۶ هزار و ۳۰۰ واحد تاییدیه سازمان نظام مهندسی صادر شده است.
صدور بیش از 6 هزار تأییدیه برای لوله‌گذاری گاز در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author