صحت انتخابات شورای شهر محمودآباد تایید شد

صحت انتخابات شورای شهر محمودآباد تایید شد
فرماندار شهرستان محمودآباد از تایید صحت انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر محمودآباد خبر داد.

صحت انتخابات شورای شهر محمودآباد تایید شد

فرماندار شهرستان محمودآباد از تایید صحت انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر محمودآباد خبر داد.
صحت انتخابات شورای شهر محمودآباد تایید شد

View more posts from this author