صبای قم در حسرت پیروزی/ نهمین هفته بدون برد قمی‌ها

صبای قم در حسرت پیروزی/ نهمین هفته بدون برد قمی‌ها
فوتبالیست‌های صبای قم نهمین هفته متوالی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور را در حسرت پیروزی برابر حریفان به پایان رساندند.

صبای قم در حسرت پیروزی/ نهمین هفته بدون برد قمی‌ها

فوتبالیست‌های صبای قم نهمین هفته متوالی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور را در حسرت پیروزی برابر حریفان به پایان رساندند.
صبای قم در حسرت پیروزی/ نهمین هفته بدون برد قمی‌ها

View more posts from this author