صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند/ آقای نماینده مراقب غلتیدن در دامان معاندان نظام باشد

صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند/ آقای نماینده مراقب غلتیدن در دامان معاندان نظام باشد
دبیرکل جبهه خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی در خصوص موضوع حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفت: صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند.

صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند/ آقای نماینده مراقب غلتیدن در دامان معاندان نظام باشد

دبیرکل جبهه خدمت‌گزاران انقلاب اسلامی در خصوص موضوع حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس گفت: صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند.
صادقی خلاف آرمان پدر شهیدش حرکت نکند/ آقای نماینده مراقب غلتیدن در دامان معاندان نظام باشد

View more posts from this author