صادرات 87.5 میلیون دلاری از بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی

صادرات 87.5 میلیون دلاری از بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی
سرپرست حوزه امور اقتصادی معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طی 9 ماه نخست امسال 87.5 میلیون دلار کالا و تولیدات غیرنفتی از بازارچه‌های مرزی استان صادر شد.

صادرات 87.5 میلیون دلاری از بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی

سرپرست حوزه امور اقتصادی معاونت امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: طی 9 ماه نخست امسال 87.5 میلیون دلار کالا و تولیدات غیرنفتی از بازارچه‌های مرزی استان صادر شد.
صادرات 87.5 میلیون دلاری از بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی

View more posts from this author