صادرات 121 میلیارد تومانی کالا از بناب به 10 کشور دنیا

صادرات 121 میلیارد تومانی کالا از بناب به 10 کشور دنیا
رئیس اداره گمرک شهرستان بناب گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 35 هزار تن انواع کالا از شهرستان بناب به خارج از کشور صادر شده که درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 143 درصد افزایش داشته است.

صادرات 121 میلیارد تومانی کالا از بناب به 10 کشور دنیا

رئیس اداره گمرک شهرستان بناب گفت: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر 35 هزار تن انواع کالا از شهرستان بناب به خارج از کشور صادر شده که درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 143 درصد افزایش داشته است.
صادرات 121 میلیارد تومانی کالا از بناب به 10 کشور دنیا

View more posts from this author