صادرات عسل دشتی به روسیه

صادرات عسل دشتی به روسیه
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی گفت: سالانه بیش از 150 تن عسل در این شهرستان تولید می‌شود که 30 درصد آن به روسیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.

صادرات عسل دشتی به روسیه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی گفت: سالانه بیش از 150 تن عسل در این شهرستان تولید می‌شود که 30 درصد آن به روسیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.
صادرات عسل دشتی به روسیه

View more posts from this author