صادرات بیش از 25 میلیون دلار کالا از استان گیلان طی 9 ماهه گذشته/ صادرات غیرنفتی گیلان کاهش‌یافته است

صادرات بیش از 25 میلیون دلار کالا از استان گیلان طی 9 ماهه گذشته/ صادرات غیرنفتی گیلان کاهش‌یافته است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: صادرات غیرنفتی استان گیلان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 19 درصد ازنظر وزنی و 3 درصد از نظر دلاری کاهش داشته است.

صادرات بیش از 25 میلیون دلار کالا از استان گیلان طی 9 ماهه گذشته/ صادرات غیرنفتی گیلان کاهش‌یافته است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: صادرات غیرنفتی استان گیلان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 19 درصد ازنظر وزنی و 3 درصد از نظر دلاری کاهش داشته است.
صادرات بیش از 25 میلیون دلار کالا از استان گیلان طی 9 ماهه گذشته/ صادرات غیرنفتی گیلان کاهش‌یافته است

View more posts from this author