صادرات بیش از 24 میلیارد دلار کالا از ایران

صادرات بیش از 24 میلیارد دلار کالا از ایران
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در هفت ماهه ابتدای سال جاری 24 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات از کشور صوت گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش پیدا کرده است.

صادرات بیش از 24 میلیارد دلار کالا از ایران

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در هفت ماهه ابتدای سال جاری 24 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات از کشور صوت گرفته است که نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش پیدا کرده است.
صادرات بیش از 24 میلیارد دلار کالا از ایران

View more posts from this author