صادرات بیش از 111 میلیون دلاری کالا از گمرک استان زنجان

صادرات بیش از 111 میلیون دلاری کالا از گمرک استان زنجان
مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: طی هشت ماه گذشته از سال جاری بیش از 111 میلیون دلار کالا از طریق گمرک استان زنجان صادر شده است.

صادرات بیش از 111 میلیون دلاری کالا از گمرک استان زنجان

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: طی هشت ماه گذشته از سال جاری بیش از 111 میلیون دلار کالا از طریق گمرک استان زنجان صادر شده است.
صادرات بیش از 111 میلیون دلاری کالا از گمرک استان زنجان

View more posts from this author