شکست سنگین «یس آل» از شهرداری تبریز/ پایان کار بسکتبال گرگان در لیگ برتر

شکست سنگین «یس آل» از شهرداری تبریز/ پایان کار بسکتبال گرگان در لیگ برتر
تیم بسکتبال «یس آل» گرگان برابر تیم بسکتبال شهرداری تبریز شکست خورد تا دومین نماینده گرگان در لیگ برتر نیز از صعود به مرحله بعدی پلی‌آف باز بماند و لیگ برتر امسال برای گرگانی‌ها پایان یابد.

شکست سنگین «یس آل» از شهرداری تبریز/ پایان کار بسکتبال گرگان در لیگ برتر

تیم بسکتبال «یس آل» گرگان برابر تیم بسکتبال شهرداری تبریز شکست خورد تا دومین نماینده گرگان در لیگ برتر نیز از صعود به مرحله بعدی پلی‌آف باز بماند و لیگ برتر امسال برای گرگانی‌ها پایان یابد.
شکست سنگین «یس آل» از شهرداری تبریز/ پایان کار بسکتبال گرگان در لیگ برتر

View more posts from this author