شکست سنگین والیبالیست‌های کاله مقابل بانک سرمایه

شکست سنگین والیبالیست‌های کاله مقابل بانک سرمایه
تیم والیبال کاله مازندران از سری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور مقابل بانک سرمایه تهران تن به شکست سه بر صفر داد.

شکست سنگین والیبالیست‌های کاله مقابل بانک سرمایه

تیم والیبال کاله مازندران از سری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور مقابل بانک سرمایه تهران تن به شکست سه بر صفر داد.
شکست سنگین والیبالیست‌های کاله مقابل بانک سرمایه

View more posts from this author