شکست تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه

شکست تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه
تیم والیبال شهرداری ارومیه در هفته ششم لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر یک مقابل بانک سرمایه شکست خورد.

شکست تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه

تیم والیبال شهرداری ارومیه در هفته ششم لیگ برتر والیبال با نتیجه 3 بر یک مقابل بانک سرمایه شکست خورد.
شکست تیم والیبال شهرداری ارومیه مقابل بانک سرمایه

View more posts from this author