شکست تیم هندبال نفت و گاز گچساران مقابل شارجه امارات

شکست تیم هندبال نفت و گاز گچساران مقابل شارجه امارات
تیم هندبال نفت و گاز گچساران نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا دومین دیدار خود را با بدشانسی به حریف اماراتی واگذار کرد.

شکست تیم هندبال نفت و گاز گچساران مقابل شارجه امارات

تیم هندبال نفت و گاز گچساران نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا دومین دیدار خود را با بدشانسی به حریف اماراتی واگذار کرد.
شکست تیم هندبال نفت و گاز گچساران مقابل شارجه امارات

View more posts from this author