شکست آلومینیوم اراک با طعم گل به خودی

شکست آلومینیوم اراک با طعم گل به خودی
در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور در هفته دوازدهم امروز آلومینیوم اراک برابر میهمان خود با گل به خودی شکست خورد.

شکست آلومینیوم اراک با طعم گل به خودی

در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال کشور در هفته دوازدهم امروز آلومینیوم اراک برابر میهمان خود با گل به خودی شکست خورد.
شکست آلومینیوم اراک با طعم گل به خودی

View more posts from this author