شهید شوق پیکری تمام عمرش را صرف انقلاب اسلامی کرد/ تأکید شهید بر ولایتمداری

شهید شوق پیکری تمام عمرش را صرف انقلاب اسلامی کرد/ تأکید شهید بر ولایتمداری
مادر شهید شوق پیکری با بیان اینکه شهید تمام روزگار خود را صرف انقلاب اسلامی می‌کرد، گفت: شهید شوق پیکری همیشه به ولایتمداری تأکید داشت و صداقت در رفتار و گفتار از شاخصه‌های اصلی این شهید بود.

شهید شوق پیکری تمام عمرش را صرف انقلاب اسلامی کرد/ تأکید شهید بر ولایتمداری

مادر شهید شوق پیکری با بیان اینکه شهید تمام روزگار خود را صرف انقلاب اسلامی می‌کرد، گفت: شهید شوق پیکری همیشه به ولایتمداری تأکید داشت و صداقت در رفتار و گفتار از شاخصه‌های اصلی این شهید بود.
شهید شوق پیکری تمام عمرش را صرف انقلاب اسلامی کرد/ تأکید شهید بر ولایتمداری

View more posts from this author