شهیدی که هیچ عکسی از خود برجا نگذاشت/ اینجا همه آدرس این خانه را می‌دانند

شهیدی که هیچ عکسی از خود برجا نگذاشت/ اینجا همه آدرس این خانه را می‌دانند
شهردار یزد به همراه جمعی از مسؤولان این شهر با هدف دیدار خانواده شهدا از جمله فرماندهان سپاه الغدیر یزد به اصفهان سفر کردند که روایت‌های خواندنی از این دیدارها بر جای ماند.

شهیدی که هیچ عکسی از خود برجا نگذاشت/ اینجا همه آدرس این خانه را می‌دانند

شهردار یزد به همراه جمعی از مسؤولان این شهر با هدف دیدار خانواده شهدا از جمله فرماندهان سپاه الغدیر یزد به اصفهان سفر کردند که روایت‌های خواندنی از این دیدارها بر جای ماند.
شهیدی که هیچ عکسی از خود برجا نگذاشت/ اینجا همه آدرس این خانه را می‌دانند

View more posts from this author