شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت کردند

شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت کردند
امام جمعه شهمیرزاد گفت: شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت و معروف و اسلام ناب را در جامعه زنده کردند.

شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت کردند

امام جمعه شهمیرزاد گفت: شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت و معروف و اسلام ناب را در جامعه زنده کردند.
شهیدان مدافع حرم در امتداد شهدای کربلا حرکت کردند

تکنولوژی جدید

View more posts from this author