شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور
رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا گفت: از نخستین اتوماسیون غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمان کشور در شهرضا رونمایی شد.

شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرضا گفت: از نخستین اتوماسیون غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمان کشور در شهرضا رونمایی شد.
شهرضا پایلوت نخستین اتوماسیون صدور دفترچه بیمه درمان کشور

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *