شهرستان نمین میزبان مسابقات جهانی اسکی روی چمن

شهرستان نمین میزبان مسابقات جهانی اسکی روی چمن
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با ارسال ابلاغ رسمی فدراسیون، میزبانی شهرستان نمین از مسابقات جهانی اسکی روی چمن نهایی شده تا یکی از مهمترین مسابقات جهانی در رشته اسکی در سال آینده به میزبانی استان اردبیل برگزار شود.

شهرستان نمین میزبان مسابقات جهانی اسکی روی چمن

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: با ارسال ابلاغ رسمی فدراسیون، میزبانی شهرستان نمین از مسابقات جهانی اسکی روی چمن نهایی شده تا یکی از مهمترین مسابقات جهانی در رشته اسکی در سال آینده به میزبانی استان اردبیل برگزار شود.
شهرستان نمین میزبان مسابقات جهانی اسکی روی چمن

View more posts from this author