شهرداری سنندج قهرمان رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های کردستان شد

شهرداری سنندج قهرمان رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های کردستان شد
مدیر امور ورزشی شهرداری سنندج گفت: هفتمین دوره از رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های استان با قهرمانی تیم ورزشی شهرداری سنندج در دو رشته فوتسال و تنیس روی‌میز پایان یافت.

شهرداری سنندج قهرمان رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های کردستان شد

مدیر امور ورزشی شهرداری سنندج گفت: هفتمین دوره از رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های استان با قهرمانی تیم ورزشی شهرداری سنندج در دو رشته فوتسال و تنیس روی‌میز پایان یافت.
شهرداری سنندج قهرمان رقابت‌های ورزشی کارکنان شهرداری‌های کردستان شد

View more posts from this author