شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند/ شهید جعفری‌نیا به تنهایی یک لشکر بود

شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند/ شهید جعفری‌نیا به تنهایی یک لشکر بود
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه مقداد رشت گفت: شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند و از حرمین معصومین دفاع می‌کنند.

شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند/ شهید جعفری‌نیا به تنهایی یک لشکر بود

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه مقداد رشت گفت: شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند و از حرمین معصومین دفاع می‌کنند.
شهدای مدافع حرم از جنس یاران امام حسین(ع) هستند/ شهید جعفری‌نیا به تنهایی یک لشکر بود

ganool review

View more posts from this author