شهدای مدافع حرم از جان خود می‌گذرند تا ایران و اسلام حقیقی در امان بماند

شهدای مدافع حرم از جان خود می‌گذرند تا ایران و اسلام حقیقی در امان بماند
جانشین فرمانده سپاه قدس گفت: شهید مدافع حرم یعنی استمرار حرکت در راه حضرت زهرا(س) و اگر شهدای مدافع حرم نبودند که از جان خود بگذرند، نه تنها ایران بلکه جهان اسلام با مشکلات و ناامنی بیشتری مواجه می‌شد.

شهدای مدافع حرم از جان خود می‌گذرند تا ایران و اسلام حقیقی در امان بماند

جانشین فرمانده سپاه قدس گفت: شهید مدافع حرم یعنی استمرار حرکت در راه حضرت زهرا(س) و اگر شهدای مدافع حرم نبودند که از جان خود بگذرند، نه تنها ایران بلکه جهان اسلام با مشکلات و ناامنی بیشتری مواجه می‌شد.
شهدای مدافع حرم از جان خود می‌گذرند تا ایران و اسلام حقیقی در امان بماند

View more posts from this author