شناسایی 90 پارکینگ در مهران

شناسایی 90 پارکینگ در مهران
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به شناسایی 90 پارکینگ در شهر مهران گفت: در اربعین فقط به متقاضیان ثبت نام شده اجازه فعالیت داده می‌شود.

شناسایی 90 پارکینگ در مهران

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان ایلام با اشاره به شناسایی 90 پارکینگ در شهر مهران گفت: در اربعین فقط به متقاضیان ثبت نام شده اجازه فعالیت داده می‌شود.
شناسایی 90 پارکینگ در مهران

View more posts from this author