شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور گفت: سال گذشته 35 هزار تغییر کاربری اراضی ملی در سطح کشور شناسایی شد.ش

شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی کشور گفت: سال گذشته 35 هزار تغییر کاربری اراضی ملی در سطح کشور شناسایی شد.ش
شناسایی 35 هزار تغییر کاربری اراضی در کشور

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *