شناسایی 252 رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان

شناسایی 252 رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان از شناسایی 252رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان خبر داد.

شناسایی 252 رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان از شناسایی 252رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان خبر داد.
شناسایی 252 رزمنده روحانی دفاع مقدس و 7 طلبه مدافع حرم در گیلان

View more posts from this author