شناسایی 1800 شهید ترور در کردستان

شناسایی 1800 شهید ترور در کردستان
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان از شناسایی یک‌هزار و 800 شهید ترور در این استان خبر داد.

شناسایی 1800 شهید ترور در کردستان

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان از شناسایی یک‌هزار و 800 شهید ترور در این استان خبر داد.
شناسایی 1800 شهید ترور در کردستان

View more posts from this author