شناسایی 100 باب منزل متعلق به یک قاچاقچی بین‌المللی

شناسایی 100 باب منزل متعلق به یک قاچاقچی بین‌المللی
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 100 باب منزل متعلق به نصیر بامری قاچاقچی معروف و بین‌المللی شناسایی و به همراه پرونده تشکیل در محاکم قضایی مطرح شده است.

شناسایی 100 باب منزل متعلق به یک قاچاقچی بین‌المللی

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: بیش از 100 باب منزل متعلق به نصیر بامری قاچاقچی معروف و بین‌المللی شناسایی و به همراه پرونده تشکیل در محاکم قضایی مطرح شده است.
شناسایی 100 باب منزل متعلق به یک قاچاقچی بین‌المللی

View more posts from this author