شمیم گل محمدی در طاق‌های یادگار صفویه پیچید

شمیم گل محمدی در طاق‌های یادگار صفویه پیچید
نخستین جشنواره بومی محلی گل و گلاب کاروانسرای گبرآباد قمصر کاشان شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.

شمیم گل محمدی در طاق‌های یادگار صفویه پیچید

نخستین جشنواره بومی محلی گل و گلاب کاروانسرای گبرآباد قمصر کاشان شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.
شمیم گل محمدی در طاق‌های یادگار صفویه پیچید

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author