شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود/ پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان

شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود/ پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان
استاندار همدان با بیان اینکه شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود، از پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان خبر داد.

شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود/ پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان

استاندار همدان با بیان اینکه شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود، از پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان خبر داد.
شرکت صنایع تبدیلی الوند تا 10 روز آینده فعال می‌شود/ پیش‌بینی اشتغال 30 هزار نفر در همدان

View more posts from this author