شروع بارش‌های فراوان باران از فردا / احتمال آب گرفتگی معابر ایلام

شروع بارش‌های فراوان باران از فردا / احتمال آب گرفتگی معابر ایلام
مدیرکل هواشناسی ایلام از بارش‌های خوب باران در روز پنجشنبه و احتمال آب گرفتگی معابر خبر داد.

شروع بارش‌های فراوان باران از فردا / احتمال آب گرفتگی معابر ایلام

مدیرکل هواشناسی ایلام از بارش‌های خوب باران در روز پنجشنبه و احتمال آب گرفتگی معابر خبر داد.
شروع بارش‌های فراوان باران از فردا / احتمال آب گرفتگی معابر ایلام

View more posts from this author