شرور خطرناک فراری دستگیر شد/ کشف 47 کیلوگرم تریاک با هوشیاری پلیس در گرگان

شرور خطرناک فراری دستگیر شد/ کشف 47 کیلوگرم تریاک با هوشیاری پلیس در گرگان
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری شرور سابقه‌دار و تحت تعقیب پلیس در این شهرستان خبر داد.

شرور خطرناک فراری دستگیر شد/ کشف 47 کیلوگرم تریاک با هوشیاری پلیس در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری شرور سابقه‌دار و تحت تعقیب پلیس در این شهرستان خبر داد.
شرور خطرناک فراری دستگیر شد/ کشف 47 کیلوگرم تریاک با هوشیاری پلیس در گرگان

View more posts from this author