شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد

شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد
مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد.

شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد.
شرایط نامساعد جوی سبب لغو پروازهای فرودگاه ایلام شد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *