شخصیت آیت‌الله آقا نجفی ناشناخته مانده است/ رسانه‌ها ورود کنند

شخصیت آیت‌الله آقا نجفی ناشناخته مانده است/ رسانه‌ها ورود کنند
قائم مقام کنگره ملی آیت‌الله آقا نجفی گفت: آیت‌الله آقا نجفی عالمی بزرگی است که هیچ وقت به معرفی شخصیت و آثار ایشان پرداخته نشده است.

شخصیت آیت‌الله آقا نجفی ناشناخته مانده است/ رسانه‌ها ورود کنند

قائم مقام کنگره ملی آیت‌الله آقا نجفی گفت: آیت‌الله آقا نجفی عالمی بزرگی است که هیچ وقت به معرفی شخصیت و آثار ایشان پرداخته نشده است.
شخصیت آیت‌الله آقا نجفی ناشناخته مانده است/ رسانه‌ها ورود کنند

View more posts from this author