شب سردی را در مازندران پیش رو داریم/ پیش‌بینی هوای صاف تا اواسط هفته آینده

شب سردی را در مازندران پیش رو داریم/ پیش‌بینی هوای صاف تا اواسط هفته آینده
معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران گفت: تا اواسط هفته آینده جوی پایدار را شاهد هستیم و آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود.

شب سردی را در مازندران پیش رو داریم/ پیش‌بینی هوای صاف تا اواسط هفته آینده

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران گفت: تا اواسط هفته آینده جوی پایدار را شاهد هستیم و آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری پیش‌بینی می‌شود.
شب سردی را در مازندران پیش رو داریم/ پیش‌بینی هوای صاف تا اواسط هفته آینده

View more posts from this author