شاگردان شمس به دنبال سوغات 3 امتیازی از مشهد/ لحظه‌شماری برای مشخص شدن قهرمان

شاگردان شمس به دنبال سوغات 3 امتیازی از مشهد/ لحظه‌شماری برای مشخص شدن قهرمان
از هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال تیم گیتی‌پسند اصفهان در مشهد با فرش آرا دیدار می‌کند.

شاگردان شمس به دنبال سوغات 3 امتیازی از مشهد/ لحظه‌شماری برای مشخص شدن قهرمان

از هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال تیم گیتی‌پسند اصفهان در مشهد با فرش آرا دیدار می‌کند.
شاگردان شمس به دنبال سوغات 3 امتیازی از مشهد/ لحظه‌شماری برای مشخص شدن قهرمان

View more posts from this author