شاه‌چراغ (ع) 10 هزار خادم افتخاری دارد

شاه‌چراغ (ع) 10 هزار خادم افتخاری دارد
معاون تبلیغات و ارتباطات آستان احمدی و محمدی(ع) گفت: حرم مطهر شاه‌چراغ دارای 10 هزار خادم افتخاری است.

شاه‌چراغ (ع) 10 هزار خادم افتخاری دارد

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان احمدی و محمدی(ع) گفت: حرم مطهر شاه‌چراغ دارای 10 هزار خادم افتخاری است.
شاه‌چراغ (ع) 10 هزار خادم افتخاری دارد

خرید vpn از طریق شارژ ایرانسل

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author