شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم

شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: امروز شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم که مصداق‌های آن در جامعه ورزشی بسیار است.

شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران گفت: امروز شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم که مصداق‌های آن در جامعه ورزشی بسیار است.
شاهد نابسامانی‌های زیادی در عرصه ورزش آقایان و بانوان هستیم

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *