شانس با ما یار نبود/ مستحق پیروزی بودیم

شانس با ما یار نبود/ مستحق پیروزی بودیم
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: امروز شانس با تیم ما یار نبود و در برابر تیم استقلال تهران مستحق پیروزی بودیم.

شانس با ما یار نبود/ مستحق پیروزی بودیم

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: امروز شانس با تیم ما یار نبود و در برابر تیم استقلال تهران مستحق پیروزی بودیم.
شانس با ما یار نبود/ مستحق پیروزی بودیم

View more posts from this author