سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست

سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست
استاندار گیلان به نبود تصفیه‌خانه فاضلاب پس از 40 سال در شهر صنعتی رشت اشاره کرد و گفت: سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست.

سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست

استاندار گیلان به نبود تصفیه‌خانه فاضلاب پس از 40 سال در شهر صنعتی رشت اشاره کرد و گفت: سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست.
سیمای شهر صنعتی رشت زیست‌محیطی نیست

مرکز فیلم

View more posts from this author