سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست
عضو شورای شهر سنندج گفت: بی‌توجهی به امر توسعه و ارتقای سطح معیشت در روستاهای استان دلیل اصلی ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در دور تا دور شهر سنندج است.

سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

عضو شورای شهر سنندج گفت: بی‌توجهی به امر توسعه و ارتقای سطح معیشت در روستاهای استان دلیل اصلی ایجاد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در دور تا دور شهر سنندج است.
سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه بی‌توجهی به توسعه روستاهاست

خرم خبر

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *