سپیدرود رشت مستحق باخت نبود/ عدالت رعایت نشد

سپیدرود رشت مستحق باخت نبود/ عدالت رعایت نشد
سرمربی تیم سپیدرود رشت گفت: برابر تیم گسترش فولاد تبریز تیم برتر میدان بودیم و مستحق شکست در این دیدار نبودیم.

سپیدرود رشت مستحق باخت نبود/ عدالت رعایت نشد

سرمربی تیم سپیدرود رشت گفت: برابر تیم گسترش فولاد تبریز تیم برتر میدان بودیم و مستحق شکست در این دیدار نبودیم.
سپیدرود رشت مستحق باخت نبود/ عدالت رعایت نشد

View more posts from this author