سومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در گیلان برگزار شد

سومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در گیلان برگزار شد
سومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.

سومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در گیلان برگزار شد

سومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد.
سومین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در گیلان برگزار شد

آهنگ جدید

View more posts from this author